2016-2017-Nieuws

Graag nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Woaidaehenverêênehing de Vlôôientrappers op donderdag 21 september vanaf 19.30 uur in Dorpshuis de Vossenkuil.
Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag secretaris
3. Verslag penningmeester
4. Bestuurlijke mededelingen
5. Woaidaehen 2017-2018
6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
7. SluitingBin jie al lid? Vul ‘t formulier!
Hebeurtenis van 2016: Brieng ier je stem uut!
Me bin wir stik hrôôs op ons jeugdhevolg!
Vanmiddag live te zien bie 't Mosselpraetfestijn!!!!!


Motto voh 't kommende Woaidaehenseizoen is: De Tied Vliegt!

De Tied Vliegt!