2018-2019 Nieuws

Ons nieuwe jeugdgevolg!!!!!Zaterdag 10 november maekte Prins Kevin z'n eihe in ut nieuwe motto bekend! Me klappe uut de schole!

Wij nodigen alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Woaidaehenverêênehing de Vlôôientrappers op dinsdag 18 september vanaf 19.30 uur in Dorpshuis de Vossenkuil, Oud-Vossemeer.

Agenda
 1. Opening
 2. Jaarverslag secretaris
 3. Verslag penningmeester
 4. Bestuurlijke mededelingen
  - Aftredend en niet herkiesbaar: Piet Potappel (voorzitter)
  - Verkiezing nieuw bestuurslid 
  - Verkiezing nieuwe voorzitter
 5. Woaidaehen 2018-2019
 6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 7. Sluiting
Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen als bestuurslid dienen zich uiterlijk 11 september schriftelijk aan te melden bij de secretaris, de aanmelding dient voorzien te zijn van 2 handtekeningen van leden van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering kunnen alle aanwezigen een stem uitbrengen op een van de kandidaten. Tevens zal de ledenvergaderingen uit de 5 bestuursleden een nieuwe voorzitter kiezen, de andere functies worden door het bestuur zelf ingevuld.
Tot ziens op dinsdag 18 september,

Bestuur Woaidaehenverêênehing De Vlôôientrappers

Secretariaat:
Heermanstraat 6
4698 DA  Oud-Vossemeer
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.